با ده دقیقه خیره شدن به چشم فردی،چیز های عجیبی می بینید

با ده دقیقه خیره شدن به چشم فردی،چیز های عجیبی می بینید

گروه خواندنی های نامه نیوز - با ۱۰ دقیقه خیره‌ شدن احتمالا دچار توهمات ذهنی می‌شوید. امتحان کنید! خیره‌ شدن در چشم افراد برای مدتی به کوتاهی ۱۰ ثانیه، می‌تواند سبب ایجاد ارتباطی قوی یا ناراحتی فرد مقابل شود. برای...