همه چشم آبی ها جد مشترک دارند

همه چشم آبی ها جد مشترک دارند

ایسنا: یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه کپنهاگ، جهشهای ژنتیکی که شش تا ۱۰ هزار سال پیش رخ داده و باعث بروز رنگ آبی چشم شده است را ردیابی کرده‌ و به این نتیجه رسیدند که رنگ چشم تمام چشم آبی‌هایی که روی زمین زندگی می‌کنند از این...