کاتاراکت  و روش های جراحی آن

کاتاراکت و روش های جراحی آن

عدسی عضوی از بدن است که دارای دو سطح محدب می باشد و قسمت بیشتر این عضو از آب و پروتئین بوده و نور با عبور از لابلای این فیبر های شفاف به رتین می رسد.عوامل مختلفی مانند گذشت زمان و یا تروما می توانند آرایش منظم کلاژنی چشم را...