سن شروع استفاده از کرم دور چشم چه زمانی است؟

سن شروع استفاده از کرم دور چشم چه زمانی است؟

کرم دور چشم تنها برای جلوگیری از چین و چروک و پیری نیست بلکه این کرم خشکی دور چشم، پف آن و حلقه های تیره دور چشم را هم از بین می برد.هیچ وقت برای شروع استفاده از کرم دور چشم زود نیست.   جوان،یکی از متخصصین پوست و مدرسان...