استروئید ها و کاربرد آنها در چشم

استروئید ها و کاربرد آنها در چشم

استروئیدها علیرغم مشکلات بالقوه، برای مراقبت های چشمی ضروری میباشند. دوز تهاجمی اولیه استروئیدها همراه با مونیتور کردن و کاهش تدریجی دوز آن، کلید موفقیت میباشند. استروئیدها را با احتیاط و اعتماد استفاده کنید.  هدف...