ده واقعیت اساسی درباره دیابت نوع دو

ده واقعیت اساسی درباره دیابت نوع دو

دیابت نوع 2 شایع ترین نوع دیابت است و عوارض آن می تواند بسیاری از ارگان ها از جمله قلب، کلیه، مغز، و چشم ها را تحت تاثیر قرار دهد. خبر خوب این است که بسیاری از مردم می توانند با اتخاذ شیوه زندگی سالم با این بیماری یک زندگی...