تشخیص افتراقی انسداد ورید مرکزی رتین(CRVO)

تشخیص افتراقی انسداد ورید مرکزی رتین(CRVO)

انسداد ورید مرکزی رتین یکی از دلایل عمده نابینایی در بزرگسالان می باشد.این بیماری می تواند بطور کامل و یا بخش عمده ای از بینایی فرد را از بین ببرد و با اینکه بیشتر در افراد میانسال و مسن رخ می دهد اما تمام گروه های سنی در...