اندازه گیری میزان اکسیژن شبکیه (Retinal Oximetry)

اندازه گیری میزان اکسیژن شبکیه (Retinal Oximetry)

رتین(شبکیه) یکی از بخش های مهم بدن می باشد که فعالیت متابولیک بالایی دارد و لازمه انجام صحیح این فعالیت داشتن منبع غنی اکسیژن می باشد.ذخیره اکسیژن رتین مانند بسیاری از بافت های بدن فقط تا چند ثانیه می تواند دوام بیاورد و...