افتادگی پلک از زبان دکتر عادل رزاقی

افتادگی پلک از زبان دکتر عادل رزاقی

افتادگی پلک به طور سنتی به عنوان یک معضل مادرزادی، زمانی که نوزاد با ضعف عضلانی پلک متولد می‌شود،یا سالخوردگی، تضعیف عضلات به هنگام پیری، در نظر گرفته می‌شود. با این حال، این دسته‌بندی بخش قابل توجهی از نوجوانان،...