علل چین و چروک صورت از نظر محققین ژاپنی

علل چین و چروک صورت از نظر محققین ژاپنی

محققین ژاپنی در این تحقیق نشان داده اند که این پدیده تحت تاثیر غدد سباسه پوست است. اینها غده های کوچکی هستند که ماده ای به نام سبوم sebum را ترشح می کنند. سبوم ماده ای مومی است که پوست را چرب کرده و این چربی از پوست در مقابل آب...